YKP BREMA - YACHT KLUB POLSKI BREMA

YKP BREMA

W roku 1987 wraz z kilkoma znajomymi z Bremy popłynęliśmy na wyczarterowanym jachcie na Greckie Cyklady. W czasie tego rejsu powstał pomysł założenia w Bremie polskiego klubu żeglarskiego.

Natychmiast po powrocie zabraliśmy się do realizacji tego zamierzenia. Niestety okazało się, że niemieckie przepisy nie pozwalają na utworzeniu tu polskiego klubu. Pomysł uległ zawieszeniu.

Dopiero rok później, kiedy odwiedzałem znajomych żeglarzy w Londynie, wspólnie doszliśmy do przekonania, że możemy klub bremeński potraktować jako filię Polskiego Klubu w Londynie. Tak się też stało i w roku 1988 został ten pomysł ustanowiony prawnie.

Kiedy Klub Polski w Londynie stał się YKP LONDYN – my z kolei przemianowaliśmy się na YKP BREMA. Od roku 1988 rokrocznie organizowaliśmy rejsy morskie dla naszych członków, po akwenie morza Śródziemnego w Grecji, Chorwacji i we Włoszech. Korzystaliśmy z londyńskiego jachtu Centuś jak też i z jachtów czarterowanych. W czasie hiszpańskiej blokady Gibraltaru przewieźliśmy tam Centusiem duńskiego dziennikarza Henryka Bacha z Vilamury. Wejście do portu stało się możliwe podczas sztormu – jako do portu schronienia. Był to w tym czasie jedyny dziennikarz zagraniczny, któremu udało się nie tylko tam dotrzeć ale i zrobić jedyne w swoim rodzaju zdjęcia hiszpańskiej blokady.

Liczba członków klubu, w momencie jego największego rozkwitu, dochodziła do liczby 46 – jednak ruchliwość polskiej emigracji i pogarszająca się sytuacja emigrantów w Niemczech spowodowały, że po przyjściu pierwszego kryzysu liczba naszych członków dramatycznie spadła. Nawiązaliśmy kontakty z Polakami z Hannoveru i jego okolic, co pozwoliło nam przetrwać.

Klub nasz brał udział w drugim międzynarodowym zlocie Polonii w Gdańsku i Kołobrzegu – w czasie tego zlotu obchodziliśmy wspólnie z kolegami z Anglii 15 rocznicę powstania YKP LONDYN. Po ponownym powiększeniu się nieco liczby naszych członków żywą maskotką naszego klubu stała się Pani Kapitan Żeglugi Wielkiej Danuta Kobylińska-Walas – pierwsza polska kapitan, mieszkająca w Hannoverze i pomimo słusznego już wieku biorąca w działalności naszego klubu czynny i żywy udział.

W roku 2011 zorganizowaliśmy uroczyste otwarcie sezonu na udzielonej nam gościnnie przystani nad jeziorem Steinhudermeer, gdzie do dziś trzymamy nasze dwie łodzie klubowe, oraz łodzie prywatne naszych członków. Zaproszonymi gośćmi tej uroczystości, poza naszą żywą maskotką panią Kapitan Danutą Kobylińską-Walas, był Komandor YKP LONDYN kapitan Jerzy Knabe oraz Sekretarz Generalny Niemieckiego Związku Żeglarskiego.

W tym samym roku na jesieni zorganizowaliśmy rejs po wyspach archipelagu Seszeli, z którego to rejsu pełny reportaż znajduje się również na tej stronie. W obecnym roku, również na Seszelach, odbył się kolejny rejs klubowy na doskonale wyposażonym katamaranie Lagoon 440.

— Kpt. Ryszard Lutosławski