Kontakt - YACHT KLUB POLSKI BREMA

YACHT KLUB POLSKI BREMA

Heidbleek 6A 28779 Bremen Niemcy

tel: +49 421 690 00 10 fax: +49 421 690 00 08

Ryszard@gmx.com

Kontakt z pozostałymi Klubami:

 1. Warszawa, Wał Miedzeszyński 377, tel.: +48 22 617 63 11

 1. Białystok, ul. Warszawska 78, E-mail: ykpbialystok@gmail.com

 2. Bielsko Biała, ul. Szkolna 15, E-mail: yachtklubbielsko@wp.pl

 3. Bydgoszcz, ul. Witebska 14/16

 4. Częstochowa, ul. Szkolna 13

 5. Gdynia, Al. Jana Pawła II 11

 6. Kalisz, ul.Częstochowska 7, tel.: +48 62 757 16 28

 7. Kraków, Os. Wandy 30, E-mail: biuro@ykp.krakow.pl

 8. sekretarz@londyn.ykp.pl

 9. Lublin, ul. Balladyny 2/6

 10. Kowaniec 85, Nowy Targ

 11. Olsztyn, ul. Żeglarska 7

 12. Szczecin, ul. Przestrzenna 11, E-mail: biuro@ykp.szczecin.pl

 13. Tychy, ul. Jankowicka 3-4

 14. Warszawa, Wał Miedzeszyński 377